https://www.facebook.com/derk.eimershttps://plus.google.com/113888287673705384224/about?hl=nlhttp://www.linkedin.com/in/derkeimershttps://twitter.com/derkeimershttp://www.youtube.com/user/DerkEimers

Liaisonofficier/voorlichter bij Nationale Operaties

Tijdens rampen en crisis in Nederland is Defensie een structurele partner van de civiele hulpdiensten. Nationale Operaties is de derde hoofdtaak van de Koninklijke Landmacht na wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit alsmede het Nederlandse grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten verdedigen. Als reservemajoor in de functie van Liaisonofficier (LSO) ondersteun ik bij crisisbeheersing, rampenbestrijding.

Communicatie verbindt

Nederland is verdeeld in 25 zogeheten Veiligheidsregio’s. Vanuit Defensie participeert en adviseert hierin een Officier Veiligheidsregio (OVR). Zodra een militaire eenheid politie, brandweer of geneeskundige dienst gaat assisteren probeer ik als LSO op die plek die inzet zoveel mogelijk te stroomlijnen. Communicatie verbindt. Soms treed ik voor de Landmacht op als parttime voorlichter (PTV). Ik kan dan een rol vervullen in het Actiecentrum Communicatie.

Voor meer informatie over Defensie, Nationale Taken, Crisis en Reservisten:

www.defensie.nl/nationale_taken/introductie | www.defensie.nl/actueel/video/nationale_taken | www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-regionaal/veiligheidsregio | www.defensie.nl/landmacht/personeel/reservisten/ | www.risicokaart.nl | www.nederlandveilig.nl | www.crisis.nl | www.veiligheid.nl | www.politie.nl | www.brandweer.nl | www.ghor.nl | www.crisisbeheersingnederland.nl